Fransız – Türk Borçlar Hukuku Reformları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Henri Capitant Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Fransız-Türk Borçlar Hukuku Reformları” başlıklı Konferans 9 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, birçok hukukçu ve akademisyen katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Ticari İşletmenin Devri” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem sunumunda, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ticari işletmenin devrine ilişkin hükümler, devir sözleşmesinin kapsamı ve şekline ilişkin hükümlere değindi.