H. Murat Develioğlu Profesör Olarak Atandı

Erdem & Erdem’de danışman olarak görev yapan H. Murat Develioğlu, profesörlük unvanını aldı. Prof. Dr. H. Murat Develioğlu’nun ataması Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu 2018 yılının Mart ayı başında aldığı kararla gerçekleşti.  

2000 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çeşitli kademelerde görev alan Prof. Dr. H. Murat Develioğlu, halen Fakülte’nin Medeni Hukuk Kürsüsü Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

Birçok kitap ve makalesi bulunan Prof. Dr. H. Murat Develioğlu’nun yakın zamanda, dünyaca ünlü İsviçreli hukukçular Prof. Dr. Pierre Tercier ve Prof. Dr. Pascal Pichonnaz ile birlikte kaleme aldığı «Borçlar Hukuku Genel Hükümler» isimli kitabı ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku” isimli kitabı yayınlandı.

2013 yılından beri Erdem & Erdem’de müvekkillere görüş vermek ve sözleşme müzakerelerine katılmak suretiyle danışmanlık sunan Develioğlu, müvekkillerin menfaatini en iyi şekilde korumaya yönelik yaklaşımıyla stratejik kararların alınması ve hukuki yapının kurulması konusunda aktif rol almaktadır. Prof. Dr. H. Murat Develioğlu’nun uzmanlık alanları borçlar hukuku, CISG, aile hukuku, miras hukuku, sözleşmeler hukuku, eşya hukuku ve teminat hukukudur.  Karmaşık teminat işlemleri ve takas konusunda uzman olan Murat Develioğlu, kamu özel işbirliği dahil olmak üzere proje finansmanı konusunda da tecrübe sahibidir.