Hukuk Postası 2012 Yayınlandı

Hukuk Postası 2012 her ay internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makalelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. Hukuk Postası 2010’dan başlayarak Hukuk Postası kitabı iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve uygulamadaki diğer ilgililerden o denli büyük ilgi gördü ki, bu ilgi kitabımızı daha da geliştirmek ve genişletmek konusunda bize güç verdi.

Hukuk Postası’nda yer alan makalelerimizi 2012 Temmuz’unda yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu üzerinde yoğunlaştırdık. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun uygulanmasına yol göstermek amacıyla hazırlanan ikincil mevzuat da ayrıntılı olarak ele alındı. Rekabet Hukuku her zaman olduğu gibi bu yılki yayınımızda da önemli bir bölüm oluşturuyor. Hukuki gelişmeler bölümü 2012 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, Rekabet Kurulu kararları, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ve enerji hukukundaki önemli gelişmelerle yine önemli yargısal içtihatları ele alıyor.