Hukuk Postası 2013

Hukuk Postası 2013 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Hukuk Postası 2013 her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makalelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. 2010’dan başlayarak kitaplaştırdığımız bu yayınlar, iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve uygulamadaki diğer ilgililerden o denli büyük ilgi gördü ki, bu ilgi kitabımızı daha da geliştirmek ve genişletmek konusunda bize güç verdi ve sorumluluk yükledi.

Hukuk Postası 2013’ün sistematiğinde geçen yıllardaki uygulamamızı sürdürdük. 2013 yılı, 2012’de temel kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin uygulamaların yerleştiği ve bu uygulamaların doğurduğu pek çok sorunu beraberinde getiren bir yıl oldu. Bu nedenle biz de Hukuk Postası’nda yer alan makalelerimizi uygulamadaki bu sorunlara yoğunlaştırdık. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu da 2012’nin son günü yürürlüğe girdiğinden esas uygulaması 2013 yılında görüldü. Bu yıl hem Türk Ticaret Kanunu’na hem de Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin ikincil mevzuat da ayrıntılı olarak ele alındı. Rekabet Hukuku ve Tahkim her zaman olduğu gibi bu yılki yayınımızda da önemli bir bölüm oluşturuyor. Hukuki gelişmeler bölümü 2013 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, mevzuat, Rekabet Kurulu kararları, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ve enerji hukukundaki önemli gelişmelerle yine önemli yargısal içtihatları ele alıyor. Bu bölümün de tüm yıla kuşbakışı bakmak açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz.