Hukuk Postası 2014

Hukuk Postası 2014 kitabımızı hayata geçirmekten çok mutluyuz. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, Hukuk Postası 2014 her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makalelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. 2010’dan başlayarak kitaplaştırdığımız bu yayınların, iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve uygulamadaki diğer ilgililerden gördüğü büyük ilgi, bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek ve genişletmek konusundaki çabalarımızda bize güç veriyor.

Hukuk Postası 2014’ün sistematiğinde geçen yıllara göre bir farklılık yapmadık. 2014 yılında 2012’den beri temel kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları sürdü. Bu nedenle Hukuk Postası’nda ikincil mevzuata ilişkin makalelerimiz yoğunlukta. Şirketler Hukuku yanında, Rekabet Hukuku, Enerji hukuku ve Tahkim de bu yılki yayınımızda da önemli bir bölüm oluşturuyor. Hukuki gelişmeler bölümü 2014 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, Rekabet Kurulu kararları, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ve enerji hukukundaki önemli gelişmelere ve önemli içtihatlara toplu bir bakış sunuyor. Bu bölümün de tüm yıla kuşbakışı bakmak açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz.