ICC Türkiye Tahkim Günü 2019

ICC Türkiye Tahkim Günü 2019, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi ve TOBB işbirliğiyle 15 Şubat 2019 tarihinde, Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de gerçekleştirildi. Türkiye’de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunmak, İstanbul’u tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak öne çıkarmak ve Türk tahkim camiasının hem ulusal hem de uluslararası seviyede tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen konferansa avukatlar, hakemler, hâkimler, mühendisler, akademisyenler, şirket hukuk müşavirleri, oda/borsa hukuk müşavirleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Konferansta, Erdem & Erdem'in Kurucu ve Kıdemli Ortağı ve ICC CLP Komisyonu Eş Başkanı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Türkiye’nin Bugünkü Tahkim Ortamında Yargının Rolü” konulu panelde moderatörlük görevini üstlendi. Konuşmacılar Dr. Adem Aslan, Abdullah Yaman ve Prof. Dr. Korkut Özkorkut ile birlikte, Türkiye’nin bölgede tahkim dostu bir merkez olma algısının geliştirilmesinde yargının beklenen rolü ve Yargıtay’ın tahkim ve tahkimle ilgili yasal gelişmeler konusundaki tutumu üzerine değerlendirmelerini paylaştı.