İdari Yargıda Gerekçeli Karar Hakkı Paneli

İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "İdari Yargıda Gerekçeli Karar Hakkı" isimli panel 25 Nisan 2019'da İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelde, Erdem & Erdem'de Vergi Danışmanı ve Avukat olarak görev yapan Canan Doksat "Güncel Vergi Davalarından Gerekçe Örnekleri" konulu bir sunum yaptı.

Sunumunda Av. Doksat, gerekçeli karar hakkının yasal dayanağı hakkında bilgi verdikten sonra; konuya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi ile vergi mahkemeleri tarafından tesis edilen güncel kararları değerlendirdi.