IDI Konferansı 2018

Uluslararası Dağıtım Enstitüsü’nün (IDI) düzenlediği Yıllık Konferans, 8-9 Haziran 2018 tarihinde Floransa’da gerçekleşti. Dünyanın pek çok yerinden avukatların katıldığı konferansın amacı, perakende dağıtımının kontrolünü sağlarken yapılacak stratejik seçimleri ve bununla birlikte perakende seviyesinde dağıtım ile ilgili birtakım güncel konuları ele almaktı (franchising, seçici dağıtım ve perakendeciler ile yapılan diğer sözleşme şekilleri).

Konferansa, Erdem & Erdem’in Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem ile Kurucu ve Yönetici Ortağı Av. Piraye Erdem katıldı. Aynı zamanda IDI’ın Türkiye Eksperi de olan Prof. Erdem, konferansta ayıplı ürün talepleri ile ürünlere ilişkin diğer taleplerin, satış ağı ile koordinasyon içinde ele alınması konulu atölye çalışması kapsamında  “Genel Satış Şartlarında Özel Garanti Koşullarının Düzenlenmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem, sunumunda, sözleşmesel garantilerin kapsamı, genel şartlarda yer alan sorumluluk sınırlamaları ve bu sınırlamaların ilgili yerel hukuk düzenleri kapsamındaki geçerlilikleri konularına değindi.