ISTAC Uygulamacılar için Tahkim Eğitimi

İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC)  Tüm Uzlaştırmacılar Derneği (TUD) üyelerine yönelik olarak düzenlediği “Uygulamacılar İçin Tahkim Eğitimi”, 22 Eylül 2018’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Tahkim sürecinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimin amacı, katılımcıların tahkim yargılamasının temel ilkeleri, geçerli bir tahkim sözleşmesinin hazırlanması, yargılamanın yürütülmesi ile hakem sekreterinin tahkimdeki rolü hakkında temel bilgileri kazanması olarak belirlendi.

Erdem & Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nin kıdemli avukatlarından Av. Fatih Işık’ın da eğitmen olarak yer aldığı eğitime, tahkim alanında tecrübe kazanmak isteyen ve bu alanda bir kariyer hedefleyen hukukçu ve uygulamacılar, tahkim yargılaması hakkında bilgi edinmek isteyenler ve hakem sekreterliği görevinin icrası için temel bilgi ve beceriyi kazanmak isteyenler katıldı.

Eğitimde Av. Fatih Işık, “Tahkimde Hakem Sekreterliği ve Görevleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Hakem sekreterinin rolü, atanması ve görevleri detaylı bir şekilde ele alındı.