Kahvaltı Sohbetleri: Birleşme ve Devralmalarda Vergisel Sonuçlar ve Opsiyon Hakları

Erdem & Erdem tarafından “Birleşme ve Devralmalarda Vergisel Sonuçlar ve Opsiyon Hakları” konulu Kahvaltı Sohbeti 17 Nisan 2019 tarihinde St. Regis Hotel’de gerçekleşti. Erdem & Erdem’in Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem ve Vergi Danışmanı Av. Canan Doksat’ın sunum yaptığı etkinliğe çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hukuk, finans ve vergi bölümlerinden yöneticiler katıldı.

İlk olarak Prof. Dr. H. Ercüment Erdem opsiyon hakları ile call option ve put option uygulamalarından doğan sorunlar hakkındaki değerlendirmelerini sundu.  Ardından Av. Canan Doksat birleşme ve devralmalar başlığı altında hisse devirlerinin vergisel sonuçları hakkında temel esasları ele aldı.

Etkinlikte, her birleşme ve devralma işleminin, payları devre konu olacak şirketin türüne, pay sahiplerinin hukuki statüsü ile mukimliğine, payların elde ediliş biçimi ve elde tutma süresine göre farklı vergisel sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Mali mevzuat ile vergi idaresinin güncel yaklaşımını takip etmeksizin, bir diğer ifade ile vergi planlaması yapmaksızın imzalanan hisse devir sözleşmelerinin, anılan işlemden beklenen faydanın sağlanmasını engellediği dile getirildi.