Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi Ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk

Erdem&Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü Birimi avukatlarından Fatih Işık’ın “Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk” isimli kitabı, On İki Levha Yayıncılık’tan yayınlandı. (http://www.onikilevha.com/yayin_detay.php?yayinid=612).

Milletlerarası tahkim uygulamasında önemli bir sorunu inceleyen bu çalışmanın amacı, New York Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlemeler ile MÖHUK ve MTK gibi ulusal mevzuatlarda açıkça düzenlenmeyen "tahkim anlaşması yapma yetkisi"ne uygulanacak hukukun ve yetki konusunda Türk hukukunda yer alan kuralların tespitidir. Konunun tahkim, milletlerarası özel hukuk, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukuku gibi farklı hukuk dalları ile ilgili olması nedeniyle, konuya ilişkin önemli sorunlar ve sorunların çözümü bu kitapta toplanmaya çalışılmıştır.