Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in “Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007 – 2016)” Kitabı Yayınlandı

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kıdemli ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in “Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007 – 2016)” isimli kitabı yayınlandı.

Bu kitapta Prof. Erdem’in milletlerarası ticaret hukukuna ilişkin güncel konular ve gelişmeler üzerine, 2007 ve 2016 yılları arasında kaleme aldığı makaleleri yer alıyor.  Kitaptaki makalelerin bir kısmı yurtdışı dergilerde ve armağanlarda yabancı dillerde, bir kısmı ise Türkiye’de yayınlanan fakülte dergilerinde ve armağanlarda daha önce yayınlandı. Bu yayınlara ulaşmadaki zorluklar nedeniyle tüm makaleler bu kitapta bir araya getirildi.

2007 ve 2016 yılları arasında milletlerarası ticaret hukukunda Türkiye’yi de ilgilendiren çok önemli gelişmeler oldu. Incoterms 2010 kuralları yayınlandı. Türkiye, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na katıldı ve bu Antlaşma iç hukukumuzun bir parçası olarak milletlerarası mal satışlarına uygulanır hale geldi. İstanbul’un bir finans merkezi olması projesi kapsamında ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) kuruldu; ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları yürürlüğe girdi. Türklerin taraf olduğu ve ICC (International Chamber of Commerce) Tahkim Kurallarına bağlı olarak yürütülen tahkim yargılamalarında büyük bir sayısal artış oldu. Bu kitapta tüm bu güncel konulara ve gelişmelere ilişkin makaleleri bulacaksınız.