Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in Milletlerarası Ticaret Hukuku Kitabı Yayınlandı

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kıdemli ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in “Milletlerarası Ticaret Hukuku” isimli kitabı yayınlandı.

Milletlerarası ticaret hukuku, milletlerarası ticari ilişkiler çerçevesinde hızla değişen, dinamik bir yapıya sahip. Dünyanın ticari ilişkiler çerçevesinde bölgelere ayrıldığı günümüzde, milletlerarası ticaret hukukunu da bu ilişkiler çerçevesinde ele almak ve sürekli güncellemek gerekiyor. Prof. Erdem, yıllar içinde ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu’nda önce temsilci, sonra Başkan Yardımcısı ve Eş Başkan olarak yaptığı görevlerde edindiği tecrübelerini de göz önünde bulundurarak, milletlerarası ticari ilişkilerdeki tarafları ve bu tarafların beklentilerini dikkate alıyor ve kitabın sınırları ve içeriğini bu çerçevede belirliyor.

Milletlerarası Ticaret Hukuku aynı zamanda bir karşılaştırmalı hukuk çalışmasıdır. Aynı konuların farklı hukuk düzenlerinde nasıl ele alındığına veya aynı milletlerarası antlaşmanın farklı mahkemelerde nasıl uygulandığına yer verilen kitapta sık sık yabancı yargı kararları ve yabancı hakem kararlarına da başvuruluyor.

Bu kitap milletlerarası ticaret hukuku alanında kaynak sıkıntısı çeken, hem lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler, hem de uygulamada çeşitli sorunlar ile karşılaşan hukukçular için bir başucu kitabı olma niteliğindedir.