Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Makaleler (2009-2016) Kitabı Yayınlandı

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kıdemli ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in “Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Makaleler (2009-2016)” isimli kitabı yayınlandı.

Prof. Erdem Adalet Bakanlığı tarafından 1999 yılında Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlamakla görevlendirilen Komisyon’da Galatasaray Üniversitesi’ni temsilen yer aldı. Komisyon 5 yıl boyunca çalışarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırladı.  Bu çalışmaların ardından 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yaklaşık elli beş yıl yürürlükte kaldıktan sonra yerini 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bıraktı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu pek çok konuda çok önemli değişiklikler ve yenilikler getirdi. Prof. Erdem bu kitabında 2009 ve 2016 yılları arasında, önce Türk Ticaret Kanunu Tasarısı daha sonra da Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kaleme aldığı makalelerini bir araya getirdi.