Rekabet Kurulu’nun "12 Banka Kararı" Çerçevesinde Açılan Tazminat Davaları Hakkında Çalıştay

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu, 17 Ocak 2017’de Erdem & Erdem’in İstanbul ofisinde Rekabet Kurulu’nun “12 Banka Kararı” Çerçevesinde Açılan Tazminat Davaları hakkında bir çalıştay gerçekleştirdi. Rekabet hukukçularının katıldığı çalıştayın moderatörlüğünü,  Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu Ortağı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem üstlendi. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Erdem & Erdem danışmanlarından Doç. Dr. H. Murat Develioğlu ile Rekabet Kurumu eski başuzmanı ve Erdem & Erdem Rekabet ve Uyum Uzmanı Av. Mert Karamustafaoğlu, Rekabet Kurulu’nun bir soruşturma sonucunda verdiği en yüksek idari para cezasına ilişkin “12 Banka Kararı”nı değerlendirdi. 

Bu karar tüketiciler tarafından açılan tazminat davaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Özellikle rekabet ihlallerinin tabi olduğu haksız fiil hükümleri uyarınca anılan Kurul kararı ve tazminat davaları, rekabet hukukunun genel ilkeleri yanında, borçlar hukuku açısından da değerlendirildi.

Söz konusu Kurul kararının esaslarına ve bu kapsamda ortaya çıkan sorunlara değinildi. Tazminat taleplerine uygulanacak zamanaşımı, tazminat miktarının tespiti ve 3 kat tazminat sorunu, talep edilebilecek zarar kalemleri, AB uygulamasında zarar hesabı yöntemleriyle Türkiye uygulaması için çıkarımlar ve “şemsiye etkisi” gibi konular katılımcıların sorularıyla birlikte ele alındı.