Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki Köprü

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz “Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki Köprü” konulu toplantıyı 29 Mart’ta gerçekleştirdik.

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’ndan Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Doç. Dr. H. Murat Develioğlu ve Av. Ali Sami Er (LL.M)’in konuşmacı olduğu toplantıda aile işletmelerinde karşılaşılan sorunlardan hareketle aile anayasası, ortaklık hakları, yönetim devri, kurumsal yönetime geçiş, miras paylaşımı, evlilik sözleşmeleri, aile vakıfları gibi kavramlar üzerinden şirket ile aile arasındaki ilişkiyi hukuki yönleriyle inceledik. Aile ve şirket arasındaki ilişkide her iki kurumu bekleyen tehlikeler ile bu zorlu dönemeçleri aşmak üzere kullanılabilecek hukuki araçları ele aldık.

Katılımcıların soruları ile renklenen toplantıyı, aile şirketi ve servetinin sürekliliğini sağlamak üzere kullanılacak yöntemleri irdeleyerek sonlandırdk.

TAİDER tarafından hazırlanan etkinlik videosu;

29 Mart 2017 Toplantı İstanbul "Şirket ile Aile Arasındaki Hukuki Köprü" from TAİDER on Vimeo.