Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Paylarının %10’unun EBRD’ye Devir İşlemleri Tamamlandı

Şişecam iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. paylarının %10’unun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) devir işlemleri 28 Aralık 2016 tarihinde başarıyla tamamlandı. Devir sürecinde Şişecam’ı Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu temsil etti.

Ekibimiz Şişecam’a devir sürecinin ve kapanış işlemlerinin her aşamasında hukuki destek sağladı.

İşlemin temelini oluşturan hisse devir sözleşmesi ile hissedarlar sözleşmesi 28 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen imza töreni ve basın toplantısı sırasında imzalanmıştı. EBRD ve Şişecam, dünyada bir ilkin gerçekleştirildiği bu ortaklıkta, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen cam toplama ve geri dönüşüm firmalarının modernizasyonu ve cam geri dönüşümünde kalite ve kapasitenin arttırılması için faaliyette bulunacak.