Start-up’ların Önündeki Engeller Paneli

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte organize ettiğimiz “Start-up’ların Önündeki Engeller” paneli 23 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın yürüttüğü çevrimiçi panelde, Erdem & Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal ve Akinon Kurucu Ortağı Tolga Tatari konuşmacı olarak yer aldı.

Zoom ve Youtube platformları üzerinden canlı yayınlanan panelde Prof. Erdem, Start-up’ların kuruluş sürecinde, yatırım alırken, finansman sağlarken veya yatırımcının çıkışında karşılaştıkları hukuki engelleri ele aldı. Konuklardan Sn. Köksal, girişimcilerin karşılaştıkları finansal engeller ve son yıllarda start-up ekosisteminde finansman alanında yaşanan olumlu gelişmeleri aktarırken etkinliğin diğer konuğu Sn.Tatari ise e-ticarette karşılaşılan problemler ve multi-channel ve omni-channel platformlarının perakendecilere katkıları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik kaydını aşağıda izleyebilirsiniz: