Türkiye & Orta Doğu: Küresel Rekabet Hukuku Forumu

Wolters Kluwer tarafından düzenlenen “Türkiye & Orta Doğu: Küresel Rekabet Hukuku Forumu” 25 Mart 2015’te İstanbul’da gerçekleşti. Foruma Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan birçok hukukçu ve uzman katıldı.

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Çokuluslu Şirketlerin Türkiye’de Pazara Giriş Stratejileri Konusunda Tavsiyeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem sunumunda, birleşme & devralma işlemleri ile dikey anlaşmalar, teknoloji transferi anlaşmaları, araştırma-geliştirme anlaşmaları ve benzeri ticari sözleşmelerin Türkiye’de pazara giriş stratejileri bakımından rolünü değerlendirdi.