Türkiye & Orta Doğu Milletlerarası Tahkim Zirvesi

Wolters Kluwer’in düzenlediği “Türkiye & Orta Doğu Milletlerarası Tahkim Zirvesi” 3 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye ve dünyadan birçok hukukçu ve temsilci katıldı.

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanıması ve Tenfizi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem sunumunda, New York Sözleşmesi kapsamında düzenlenen tenfiz engelleri ve bunların Türk mahkemeleri tarafından nasıl uygulandığını, Yargıtay kararları ışığında ele aldı.