Türkiye Ve Orta Doğu: 2. Yıllık Uluslararası Tahkim Zirvesi

Wolters Kluwer tarafından organize edilen “Türkiye ve Orta Doğu: 2. Yıllık Uluslararası Tahkim Zirvesi” 9 Eylül 2015 tarihinde Grand Hyatt Istanbul Otel’de gerçekleşti. Konferansa Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan çok sayıda avukat, kurum avukatı ve tahkim uzmanı katıldı.

Erdem&Erdem’in tahkim ekibinin de katıldığı konferansta, Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem “MTO Acil Durumlar Hakemi Kuralları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda Prof. Erdem, acil durumlar hakeminin rolü ve önemine değindi ve acil durumlar hakemine başvuru, hakemin atanması, uygulanacak hukukun seçimi, ihtiyati tedbirlerin çeşitleri ve etkileri ile masrafların taraflar arasında dağıtılması gibi acil durumlar hakeminin tahkim sürecine katıldığı aşamaları inceledi.