Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler

Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu’nun düzenlediği “Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler” başlıklı Konferans 26 Ekim 2013 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansa, birçok hukukçu ve akademisyen katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme’de Yeni Davalar” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem sunumunda, ortaklık payı ve haklarının incelenmesi davası, genel kurul kararının iptali davası ve sorumluluk davaları ile ilgili hükümlere değindi.