Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Hukuku’na Getirdiği Değişiklikler

Erdem&Erdem Hukuk Bürosu 21 Nisan 2011 tarihinde, Hilton İstanbul’da, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Hukuku’na Getirdiği Yenilikler” başlıklı bir Konferans düzenledi.
Konferansı, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı, ICC Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü Kurul Üyesi, ICC Incoterms Uzmanlar Kurulu Üyesi, Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Profesörü Prof. Dr. H. Ercüment Erdem verdi.

Prof. Erdem konuşmasında; Anonim Şirketlerin Kuruluşu, Anonim Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Pay Sahipliği Hakları, Anonim Şirketlerin Denetimi, Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konferansa, birçok işadamı, yönetim kurulu üyesi, şirket hukuk müşaviri ve mali müşavir katıldı.