Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Bankası

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resm...

31 Temmuz 2020
31 Temmuz 2020
26 Haziran 2020
VERBİS’e Kayıt Süreleri Covid-19 Nedeniyle Yeniden Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 23.06.2020 tar...

24 Haziran 2020
01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Kira Sözleşmesi Hükümleri

Kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir o...

9 Haziran 2020