2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) geçici 13. maddesi ile getirilen 2019 yılı net dönem karının dağıtılmasına ilişkin kısıtlamalara bazı istisnalar getirildi.

Buna göre, Tebliğ’de sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilen şirketlerin Ticaret Bakanlığı’na yapılacak başvuru sonrası, Ticaret Bakanlığı uygun görüşünü alarak, 2019 yılına ilişkin TTK Geçici 13’üncü Maddesi düzenlemesine tabi olmadan net dönem karının % 25’ini aşan kısmını dağıtması mümkün olacak.

Kar payının hesaplanmasında esas alınacak finansal tablolar da Tebliğ’de belirlendi.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.