2019 Yılı Net Dönem Kârının Dağıtılmasına İlişkin Kısıtlamaların Süresi Uzatıldı

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.09.2020 tarihli ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildi.

16.04.2020 tarihinde TTK’ya eklenen Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının sadece yüzde yirmi beşine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2019 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin 30.09.2020 tarihine kadar olan kısıtlamaların süresi 30.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.