400’ün Üzerinde Ürüne Ek Gümrük Vergisi Getirildi

11 Mayıs 2020 tarih ve 31124 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2514 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) ile aralarında zirai aletler, makineler, mücevher, beyaz eşya, müzik aletleri ve spor malzemelerin de yer aldığı 400’ün üzerinde ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

Karar kapsamı tahsil edilecek ek gümrük vergisi oranları, Karar’a ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alır.

Karar uyarınca ek gümrük vergisi, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilerek genel bütçeye irat olarak kaydedilir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.