7226 Sayılı Torba Kanun ile İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

26.03.2020 tarihli ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile yeni koronavirüs (“Covid-19”) önlemleri kapsamında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında aşağıdaki değişiklikler yapıldı. Buna göre;

2020 yılında da sektör ayrımı yapılmaksızın işverenlere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan asgari ücret desteği sağlanacağı öngörüldü.

Covid-19 nedeniyle yapılacak kısa çalışma başvuruları için ödenekten yararlanma şartları kolaylaştırıldı. Yapılan değişiklik ile, kısa çalışmaya başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışan işçilerden son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenler, kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Ayrıca, kısa çalışma süresi içerisinde işverenin, 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25/1-II’de düzenlenen haklı sebepler haricinde işçi çıkarmaması gerekir. Kısa çalışma başvuruları 30.06.2020 tarihine kadar yapılabilir ve bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilir.

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından iki katına çıkarılabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kısmı süreli ve çağrı üzerine çalışanların genel sağlık sigortası primlerine dair düzenlemeler değiştirildi.

İşveren sendikalarının işçilerinin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanmak üzere oluşturabileceği dayanışma ve yardım fonunun azami oranı işveren sendikasının nakit mevcudunun %25'inden %35'ine çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı’nın 18.03.2020 tarihinde açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanların aylık asgari ödeme tutarları yükseltildi ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri değiştirildi.  

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.