7226 Sayılı Torba Kanun’la Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

26 Mart 2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) ile vergi mevzuatında iki önemli değişiklik yapıldı.

Konaklama Vergisi

Konaklama vergisinin uygulanma tarihi 01.01.2021'e ertelendi.

Gelir Vergisi (Menkul Sermaye İradı)

Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate alınmayacağı kararlaştırıldı.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.