7244 Sayılı Kanun ile Belirli Alacakların Ertelenmesi ve Yapılandırılması

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında çeşitli alacaklara ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.

Kanun’un 1. maddesi uyarınca Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu gibi çeşitli kanunlar kapsamında yapılması gereken bazı ödemeler üç ay ila bir yıllık sürelerle ertelendi. İlgili Bakanlar bu süreleri üç aya kadar uzatmaya yetkilendirildi. Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ve ecrimisil bedellerini üç ay süreyle ertelemeye ise Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili kılındı. Kanun ile ayrıca Seyahat Acentaları Birliği üyelerinden 2020 yılında aidat alınmayacağı düzenlendi.

Belediye meclisleri, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlarının yetkili organları Kanun’da sayılan alacaklarını üç ay süreyle ertelemeye yetkili kılındı. İlgili Bakanlar veya meclisler bu süreleri üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. Salgın süresince faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre boyunca yıllık ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin alınmayacağı düzenlendi.

Son olarak, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılacağı kararlaştırıldı. Kanun bu konuda kapsamlı düzenlemeler içerir.

Ayrıntılı bilgi için Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.