Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan COVID-19 Salgını Kapsamında Süre Uzatımlarına İlişkin Karar

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("Kurul") 02.04.2020 tarihli ve 8976 sayılı kararı ("Karar") yayımlandı.

Bu kapsamda, Karar'da sayılan çeşitli yönetmelikler uyarınca bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (“BDDK”) ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken 31.12.2019 yıl sonu ve 31.03.2020 ara dönemine ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları için belirlenmiş sürelere ve Karar’da sayılan yönetmeliklerde çeşitli bildirimler için belirlenmiş sürelere 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere 60 günlük ek süre eklendi.

Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca alınması gereken ancak kredi müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine ilişkin kayıtların tutulması ve kredi tahsisinden itibaren 6 ay içinde tamamlanmasına ve mevcut kredi müşterilerinden istenen eksik bilgi ve belgelerin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanmasına olanak tanındı.

Son olarak, 31.12.2019 tarihine ilişkin Stres Testi Raporu ile İSEDES raporlarının BDDK'ya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla gönderilmesi mümkün hale geldi.

Ayrıntılı bilgi için Karar'ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.