Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7247  sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7247 sayılı Kanun”) uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik yapıldı.

Bankacılık Kanunu, m. 76’da (Müşteri Hakları) yapılan değişiklikle, bankaların faaliyet konularına ilişkin müşteriler ile akdedilecek sözleşmeler; yazılı şekilde veya mesafeli olarak ya da Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği elektronik araçlarla gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir. Böylelikle, sözleşmelerin güncel teknolojik yöntemlerle imzalanmasının önü açıldı.

Anılan değişiklik SerPK m. 42 (Mali sorumluluk sınırlarına ve çalışanlara ilişkin esaslar ve müşterilerle akdedilecek sözleşmeler) uyarınca yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler için ve ayrıca 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki sair sözleşmeler için de uygulanacaktır.

7247 sayılı Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.