Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

29 Mart 2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de ("2020/4 sayılı Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“2020/11 sayılı Tebliğ") uyarınca, 2020/4 sayılı Tebliğ'de önemli değişiklikler yapıldı. 2020/11 sayılı Tebliğ, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Öncelikle, 2020/4 sayılı Tebliğ'in kapsamı dışında kalan alanlar genişletildi. Buna göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu bankalar ve bunun yanı sıra tüm diğer bankaların yurt dışında bulunan şubeleri, ATM’leri ve benzeri nitelikteki işlem noktaları Tebliğ kapsamı dışında bırakıldı. Ayrıca "referans oran" ve "ticari müşteri" tanımları revize edildi.

2020/4 sayılı Tebliğ'in 5. maddesinde (Bilgilendirme Esasları) yapılan değişiklikler uyarınca, ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarifelerde değişiklik olması hâlinde, söz konusu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce Merkez Bankasına bildirilir ve bildirilen azami tarifelerin üzerinde herhangi bir ücret tahsil edilemez.

Banka tarafından bir ürün veya hizmetin sunulmasından önce ticari müşteriden tahsil edilecek ücret tutarına ilişkin bilgi verilmesi şartına ilişkin detaylar düzenlendi.

Ayrıca, 2020/4 sayılı Tebliğ'in 7. maddesinde (Ücretlerin Değiştirilmesi) yapılan değişiklikler uyarınca, belli bir süre boyunca aynı ücretin uygulanacağı bildirilmiş olan standart ürün ve hizmet ücretlerinde yapılacak artışların da ticari müşteriye en az iki iş günü öncesinden bildirileceği hüküm altına alındı.

Ayrıntılı bilgi için 2020/11 sayılı Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.