Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Tebliğ”) 30.05.2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle “yönetim kontrolü” tanımı Birleşme ve Bölünme Tebliği’ne dâhil edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar için Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 12.  maddesinin dört, beş, altı ve yedinci fıkralarının uygulanmayacağı düzenlendi. Bu değişiklik ile muhtemel yapılandırma işlemlerinin hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.