Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03 Eylül 2021 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesi konulu, 02 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 İl Valiliği’ne gönderildiğini duyurdu.

Söz konusu genel yazı uyarınca,

  • İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakla, işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği,
  • Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da bildirilmesi gerektiği,
  • Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı

belirtilmektedir.

Söz konusu duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.