Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Yapılan Değişiklikler

15 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında infaz hukukuna ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan değişikliklerin başlıcaları aşağıda özetlenmektedir.

Kanun ile koşullu salıverilmeye ilişkin olarak ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi. Buna göre, istisna kapsamında tutulan suçların dışında, 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili olarak koşullu salıverilme için ceza evinde geçirilmesi gereken süre, cezanın 2/3’ü iken bu oran ½’ye indirildi.

Kanun ile denetimli serbestlik süresi de düzenlendi. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 6/1. maddesi uyarınca 30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Diğer yandan, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen suçlar bakımından bir yıllık denetim süresi korundu.

Kanun’un getirdiği bir diğer önemli değişiklik ise özel infaz usullerinin kapsamına ilişkindir. 65 yaşının üstündeki hükümlüler ve çocuklar için özel infaz usulleri yeniden düzenlendi. Son olarak, yapılan düzenlemeler ile infaz hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda mazeret izinlerine ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.