COVID-19 Önlemleri Kapsamında İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2279)

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (“Karar”) kapsamında icra ve iflas hukukunda önemli bir geçici düzenleme yapıldı. Yapılan değişiklik aşağıda özetlenmektedir.

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde bir dizi düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin bir kısmı da salgın süresince adliyelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve hak kayıplarının önüne geçilmesini amaçlamaktadır.

Karar uyarınca 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verildi. Bu süre içinde taraf işlemleri veya takip işlemleri yapılamayacak; yeni icra ve iflas takibi alınmayacaktır.

Ayrıca Karar’da ihtiyati haciz kararlarının da söz konusu süre boyunca icra ve infaz edilmeyeceği düzenlendi. Düzenleme ile yalnızca nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tutuldu.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.