COVID-19 Salgını Kapsamında İngiltere Hükümeti İflas Hukukuna İlişkin Tedbirler Açıkladı

28 Mart 2020 tarihinde İngiltere Hükümeti COVID-19 salgını sürecinde işletmeleri desteklemek için iflas hukukunu ilgilendiren yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. En yakın zamanda Parlamento’ya sunulması hedeflenen reformlar; şirket yöneticilerinin hatalı ticaret yapmaktan sorumluluğuna ilişkin hükümlerin geçici olarak askıya alınmasını, şirketlere süre sağlamak için yeni bir yeniden yapılandırma planı uygulanmasını ve borçların ertelenmesini içermektedir.

Tedbirler kapsamında, şirket yöneticilerinin şirketin iflasına sebep olacak şekilde hatalı ticaret yapmaktan doğan şahsi sorumluluğuna (“wrongful trading liability”) ilişkin düzenlemelerin uygulanması ertelendi. Bu bağlamda hatalı ticaretten sorumluluk, şirketin yöneticilerinin, şirketin tasfiyeye girmekten kaçınamayacağını bildikleri takdirde ticarete devam etmesi durumunda ortaya çıkar ve suç teşkil eder. Erteleme ile İngiltere Hükümeti, iflas baskısı olmaksızın şirket yöneticilerinin salgın sürecinde, çalışan ve tedarikçilere ödeme yapmalarını sağlayarak yöneticileri korumayı hedeflemektedir.

Ayrıca düzenlemeler, yeniden yapılandırma sürecindeki işletmeler için geçici bir borç erteleme imkânını da içerecek; bu süre zarfında işletmeler alacaklılar tarafından yönetilemeyecektir. Düzenlemenin temel amacı, yeniden yapılandırma sürecindeki İngiltere şirketlerinin ticarete devam etmelerine yardımcı olmaktır.

İngiltere hükümeti tarafından yeni mevzuatın en yakın fırsatta Parlamentoya sunulacağı ve geçmişe yönelik olarak uygulamaya başlanmasının hedeflendiği belirtildi.