Covid-19 Salgınında Faaliyetleri Durdurulan veya Ara Verilen Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali Kabul Edildi

25 Ocak 2021 tarih ve mükerrer 31375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiği açıklandı.

Tebliğ ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 tarihi ilâ faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar mücbir sebep kapsamına alındı.

Tebliğ ile kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken; (i) muhtasar beyannameler (ii) katma değer vergisi (KDV) beyannameleri, (iii) “Form Ba-Bs” bildirimleri ve (iv) elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatıldı. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de bu doğrultuda uzatıldı.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.