COVID-19 Sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) 10 Nisan 2020 Cuma günü, internet üzerinden COVID-19 sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep konulu canlı yayın (livecast) gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın katıldığı bu ücretsiz canlı yayın etkinliğinde Erdem & Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortağı ve MTO Ticaret Hukuku ve Uygulama Komisyonu Başkanı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem; Güney Asya MTO Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Direktörü Abhinav Bhushan ve MTO Avusturya Uluslararası Sözleşmeler Hukuku Uzmanı Angelika Zoder mücbir sebep maddelerinin ortak özelliklerini ve MTO’nun 2020’de güncellediği Mücbir Sebep Maddelerini tartıştılar.

Canlı yayın süresince konuşmacılar mücbir sebep maddelerinin halihazırdaki ortamı yansıtacak şekilde nasıl yorumlanıp uygulanabileceğine odaklanarak, COVID 19’un mücbir sebepleri tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdiler. Bununla birlikte, sözleşmelerdeki mücbir sebep hükümlerine ilişkin tartışmalı durumları ve mücbir sebep hükümleri yoksa tarafların neler yapabileceklerini açıkladılar.

İlgili canlı yayının videosu aşağıdadır.