E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri ile Basit Usule Tabi Mükellefler için Defter Beyan Sistemine Kayıt Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 128 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile;

  • 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 günü,
  • Basit usule tabi mükellefler tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 günü

sonuna kadar uzatıldı.

İlgili Sirküler’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.