Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Karar uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş veya hizmet sözleşmesindeki - madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında - fesih yasağına dair süreler 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.