Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

04.09.2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na (“Karar”) göre fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri 2 ay uzatıldı.

Karar uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi’nde öngörülen ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş sözleşmesinin -Madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve maddede belirtilen nedenler dışında- feshi yasağına dair süreler 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı.

2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.