Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süreleri 2 Ay Uzatıldı

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süreleri 2 ay uzatıldı.

Karar uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş veya hizmet sözleşmesindeki - madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında - fesih yasağına dair süreler 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.