Gayrimenkul Kiralamalarındaki Vergi Tevkifatı Oranı %10’a Düşürüldü

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı %10’a düşürüldü.

Karar ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20 yerine %10 oranında tevkifat yapılacağı düzenlendi.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Karar öncesindeki oranlar (%20) uygulanmaya devam edilecektir.

Karar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.