Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

28 Mayıs 2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Yönetmelik’in 10. maddesinde fahiş fiyata ilişkin şikâyet başvurusunun dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Bakanlığa ya da il müdürlüğüne yapılacağı düzenlendi. Aynı madde kapsamında şikâyet başvurusundan veya başvuruya ilişkin Kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde başvurunun işlemden kaldırılacağı da belirtildi.

Yönetmelik’in 11. maddesinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verileceği düzenlendi.

Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ek Madde 1’e aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezası miktarı belirlendi.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.