İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Değişiklik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“4447 Sayılı Kanun”), 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

  • Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelendi.
  • Fesih yasağının uygulanmayacağı haller arasına (i) belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, (ii) işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi, (iii) her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri eklendi.
  • Cumhurbaşkanı’na, fesih yasağı süresini her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi öngörüldü.
  • Cumhurbaşkanı’na, kısa çalışma başvuru tarihi ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel bazda ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi öngörüldü.
  • 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvurmuş özel sektör işyerlerine, kısa çalışma uygulamasının sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış çalışanları için, mevzuatta belirlenen sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında 31.12.2020 tarihine kadar üç ay süreyle prim desteği sağlanacağı öngörüldü. Aynı prim desteği, 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan çalışanın haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda da sağlanır. Bu prim desteği, 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.