İstihdam Teşvikleri ve Normalleşme Prim Desteği Uygulama Süreleri Uzatıldı

02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3246, 3247 ve 3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere sağlanan istihdam teşvikleri ve normalleşme prim desteğinin uygulama süreleri uzatıldı.  

3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi halinde sağlanan prim desteğinin uygulama süreleri uzatıldı. Karara göre, 30.06.2021 tarihini geçmemek üzere, normal çalışma süresine dönülen tarihi takip eden aydan itibaren altı ay boyunca prim desteği sağlanır. Normalleşme prim desteğinin usul ve esasları, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 26. Maddesinde düzenlenir. 3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

3247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, genç ve kadın istihdamı ile mesleki belgesi olan sigortalı istihdamı halinde sağlanan teşvikin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. İşbu istihdam teşvikinin usul ve esasları, Kanun’un Geçici 10. Maddesinde düzenlenir. 3247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave istihdam teşviki ve gelir vergisi desteğinin uygulama süreleri 31.12.2020 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. İlave istihdam teşvikinin usul ve esasları, Kanun’un Geçici 19. Maddesinde, gelir vergisi desteğinin usul ve esasları Kanun’un Geçici 21. Maddesinde düzenlenir. 3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.