Kambiyo Muamelelerine İlişkin BSMV Oranı %1’e Yükseltildi

24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile kambiyo muamelelerine ilişkin satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) oranı %1’e yükseltildi.

Aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerinde ise, BSMV oranı %0 olarak uygulanmaya devam etmektedir:

  • Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birlikleri’ne üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilen 21.05.2020 tarihli yazı ile bankalar nezdinde mevduat ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin de kambiyo işlemi kapsamında olduğu değerlendirildi.

Karar, yayımı tarihi olan 24 Mayıs 2020’de yürürlüğe girer. Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.