Kambiyo Muamelelerine İlişkin BSMV Oranı Binde 2’ye Düşürüldü

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  (“Karar”) ile kambiyo (döviz) muamelelerine ilişkin satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) oranı, Binde 2’ye düşürüldü.

Karar ile kambiyo muamelelerine ilişkin satış tutarı üzerinden %1 olarak uygulanan BSMV oranı, Binde 2’ye düşürüldü.

Ancak aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, bu işlemler için BSMV oranı %0 olarak uygulanmaya devam edilecektir:

  • Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.